Samarbeidspartner

RBUP Øst og Sør

Mange barn og unge ”bare må” vaske hendene i tide og utide eller får andre ideer om hva de må gjøre for å hindre at noe de er redd for skal skje. Slike tvangslidelser fins det hjelp for, mener forskere.
Forskeren forteller:

Trening på å dele opplevelser med andre, fungerer godt for førskolebarn med autisme både på kort og lengre sikt.

De fleste klarer seg godt gjennom kriser – om de så var inne i World Trade Center da det smalt.

Hvert år legges gravide kvinner med rusproblemer inn på institusjon, der de får hjelp til avvenning. Effekten av slik behandling kan være svært gunstig både for mødrene og barna.

Drøye seks prosent av norske ungdommer påfører seg selv en eller annen form for skade hvert år. De får liten hjelp til å håndtere vanskene sine på en bedre måte.