Samarbeidspartner

Politihøgskolen

Vi har faktisk en lovfestet plikt til å varsle dersom vi mistenker at noen blir utsatt for overgrep. Men mange misforstår reglene om varsling og taushetsplikt.

Konfliktrådene ivaretar ikke rettssikkerheten til unge som blir dømt til ungdomsstraff, mener forsker.

Norske politifolk og dommere mangler kunnskap om hvordan språk kan skille sannhet fra løgn. 

Nye typer kriminalitet krever nye etterforskningsmetoder. Forskere har nå sett på hvordan flere etater i samarbeid kom til bunns i Lime-saken, en av norsk politis største etterforskninger.

Hvis du lar være å betale en ilagt bot, ender du til slutt i fengsel. Men er det rettferdig at den rike kan betale seg ut, mens den fattige må i fengsel? Og om de fattige likevel betaler – hvor får de pengene fra?