Samarbeidspartner

Politihøgskolen

Norske politifolk og dommere mangler kunnskap om hvordan språk kan skille sannhet fra løgn. 

Altfor ofte legg vi sterke føringar i samtalar med barn. Tenkjer vi annleis, kan barna bli meir opne og snakkesalige, ifølgje politiforsking. 

Konfliktrådene ivaretar ikke rettssikkerheten til unge som blir dømt til ungdomsstraff, mener forsker.

Press på politiet for å tvangsutsende utanlandske statsborgarar kan føre til at politiet rettar merksemda eksklusivt mot minoritetsmiljø, ifølgje professor.

Forskere ville finne ut hva som skjer når politistudenter bruker kamerabriller under øvelser der det blir avfyrt skudd.