Samarbeidspartner

Politihøgskolen

Vi har faktisk en lovfestet plikt til å varsle dersom vi mistenker at noen blir utsatt for overgrep. Men mange misforstår reglene om varsling og taushetsplikt.

Hvis politiet skjærer ned på folkelig kontakt, kan det på sikt få store konsekvenser for tilliten til politiet, ifølge forsker ved Politihøgskolen.

Noen unge gutter slåss for å vise at de er ekte mannfolk. De tar del i en maskulinitetskultur som har preget landet vårt i mange tiår, ifølge kjønnsforsker.

Bare én av tre menneskehandelsaker starter med at politiet selv tar initiativet. Forsker ved Politihøgskolen frykter at politiet velger vekk vanskelige saker.

Politifolk har ofte god kontroll på den fysiske sikkerheten når de bryter opp partnervold, men synes det er vanskeligere å håndtere barn som er til stede.