Samarbeidspartner

Politihøgskolen

Flere saker der politiet har opptrådt kritikkverdig, blir ikke tatt alvorlig av politilederne, ifølge forsker.

Nye typer kriminalitet krever nye etterforskningsmetoder. Forskere har nå sett på hvordan flere etater i samarbeid kom til bunns i Lime-saken, en av norsk politis største etterforskninger.

Vi har faktisk en lovfestet plikt til å varsle dersom vi mistenker at noen blir utsatt for overgrep. Men mange misforstår reglene om varsling og taushetsplikt.

Hvis politiet skjærer ned på folkelig kontakt, kan det på sikt få store konsekvenser for tilliten til politiet, ifølge forsker ved Politihøgskolen.

Noen unge gutter slåss for å vise at de er ekte mannfolk. De tar del i en maskulinitetskultur som har preget landet vårt i mange tiår, ifølge kjønnsforsker.