Samarbeidspartner

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge - NUBU

Blant norske 12-åringer oppgir hver tiende gutt å ha drukket alkohol minst én gang i løpet av siste måned. Minst ett glass. Tre prosent sier de har vært fulle. 

Barn blir ikke mer aggressive av tidlig barnehagestart, viser en stor studie av barn i norske barnehager.

De fleste barn er litt aggressive i sine første leveår. Siden blir det heldigvis bedre. Men noen barn slutter ikke å være sinte.

Ny forskning viser at barn som viser atferdsproblemer, har utbytte av at foreldrene får rådgivning. Dette tilbudet er spesielt viktig for familier med få ressurser. 

Mange elever har utbytte av skolemodellen PALS. Men også lærerne mestrer skolehverdagen bedre.