Samarbeidspartner

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge - NUBU

Lærere rapporterer om en betydelig nedgang i bråk og uro på skolen.
Nytt fra akademia:

Forskere ved Atferdssenteret skal nå finne ut av hvordan kognitiv terapi kan redusere symptomer på depresjon, forebygge tilbakefall, og til slutt redusere frafallet i videregående skole.

Barn blir ikke mer aggressive av tidlig barnehagestart, viser en stor studie av barn i norske barnehager.

Blant norske 12-åringer oppgir hver tiende gutt å ha drukket alkohol minst én gang i løpet av siste måned. Minst ett glass. Tre prosent sier de har vært fulle. 

Mange elever har utbytte av skolemodellen PALS. Men også lærerne mestrer skolehverdagen bedre.