Samarbeidspartner

NTNU

Fra NTNU
Svartlamoen i Trondheim skal bli et utstillingsvindu for ny bruk av tre i bygårder. Boformer for det 21. århundre konstrueres i "teknologisk tre".
Fra NTNU
Omtrent hvert tiende år sendes det ut dykkerekspedisjoner som leter etter skatter som ble røvet fra Nidarosdomen under reformasjonen. Et seiglivet sagn vil ha det til at det gikk ned et skip utenfor Agdenes ved innseilinga til Trondheimsfjorden med skatter av gull og sølv.
Fra NTNU
30 prosent av unge bilførere tilhører høyrisikogruppen i trafikken, og spesielt farlige er de som faller inn i kategorien "sosialt avvikende".
Fra NTNU
De første etterkrigsårene hadde Norge et skrikende behov for nyskapende byplanlegging og boligbygging. Men norske arkitektstudenter tegnet fortsatt tradisjonelle monumentalbygg.
Fra NTNU
En jordradar utviklet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) kan lette arbeidet med å lete etter landminer i krigsherjede land.