Samarbeidspartner

Norut

Fra Norut
Hvilke forhold har betydning for å lykkes som lakseeksportør? Norut Samfunn kartlegger nå eksportbedrifter.
Fra Norut
Ordningen med fastlege ble innført for at alle skulle få en fast allmennlege å forholde seg til. DMen det er avstand mellom idealer og realiteter. Fire av ti finnmarkinger og tre av ti nordtrøndere bor i kommuner som har hatt vedvarende ustabilitet i fastlegestillingene.
Fra Norut
Ubemannede autonome fly (UAV) åpner nye muligheter innen forskning, forvaltning og overvåkning. Norut IT har testflydd sitt nyanskaffede fly på Breivikeidet i Troms.
Fra Norut
Flere flytter til og færre flytter fra Hammerfest etter at Snøhvit-utbygginga startet. Det viser en ny rapport fra Norut NIBR Finnmark, som følger utviklingen i kjølvannet av Snøhvit.
Fra Norut
Hvordan bruker helsepersonell ny kommunikasjonsteknologi, og hvordan påvirker nye medier hverdagen deres?