Samarbeidspartner

Norut

Fra Norut
Bruk av kamera og e-post i behandling av sårpasienter er lønnsomt for samfunnet. Men for hjemmetjenesten betyr det økte kostnader, viser en analyse utført av Norut Samfunn.
Fra Norut
Mange web-baserte tjenester tilbyr lagring av alle dine bilder og filmer på nettet. De garanterer gjerne at lagringen er sikker, men slike tjenester har flere svakheter.
Fra Norut
Skogområdene i Øst-Finnmark har i flere år vært under kraftige angrep av lauvmakk. Nå skal Norut IT bruke satellitt til å overvåke omfanget av disse angrepene, og avdekke hva konsekvensene blir for vegetasjonen.
Fra Norut
Utbyggingen av Snøhvitfeltet endrer arbeidsmarkedet i Finnmark. Pendlingen øker og arbeidskraften samles på færre steder.
Fra Norut
Reindrifta får redusert beitearealene med flere hundre kvadratkilometer i året som følge av hyttebygging. Et flertall av kommunene åpner dessuten for enda flere nye hytter, ofte mer enn reindrifta innstiller på.