Samarbeidspartner

Norut

Fra Norut
Det er mange tiår siden den formelle statlige undertrykkelsen av samisk kultur ble avskaffet. Likevel har én av fire samer i Norge følt seg diskriminert minst én gang de to siste årene.
Fra Norut
De helsefarlige stoffene asbest og PCB var tidligere i utstrakt bruk i byggebransjen. En ny detaljert oversikt hjelper til med å finne ut om gamle bygg kan være helseskadelige.
Fra Norut
Store sentrale kommuner vinner, mens små distriktskommuner taper når det gjelder utvikling innen næringsliv og bosetting. Likevel finnes det unntak.
Fra Norut
Åpne kontorlandskap innføres i stadig flere bedrifter og offentlige institusjoner. Men vi vet faktisk ikke om det lønner seg.
Fra Norut
Å forske på betong handler om langt mer enn en sekk med sement, en dæsj sand og litt armeringsjern...