Samarbeidspartner

Norut

Fra Norut
Norut Samfunnsforskning starter 2006 med nytt strategiprogram. Målet er å dreie forskningen mot nordområdeproblematikk.
Fra Norut
Solcellepaneler gir fornybar energi uten å forurense. Men materialene i disse panelene kan lett få skader under produksjonen. Ny forskning ved Norut Teknologi kan redusere disse problemene.
Fra Norut
Det er mangel på samisktalende leger i det samiske kjerneområdet. Samisk kvote ved medisinstudiene hjelper ikke.
Fra Norut
Elever i Troms velger realfag. Satsingen på realfag har sannsynligvis hatt positiv effekt, ifølge evaluering av realfagssatsingen i fylket.
Fra Norut
Mange uforutsette problemer til tross: Prosjektet med å innføre telemedisinske løsninger for pleie- og omsorgstjenesten er på god vei til å nå målene.