Samarbeidspartner

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Når stadig flere fremmede makter går inn i Afrika, får afrikanske land flere alternativer, og flere avtaler kan inngås på deres premisser.
Norske myndigheter kan ikke lenger kan få i både pose og sekk når det gjelder norsk forsvarsindustri. Norge må velge mellom konkurranseevne og hjemlig industri.
Da kvinnene begynte å sildre inn i diplomatiet på 1970-tallet, var det sjokkerende liten støtte å hente fra menn som var innenfor.
Under valgkampen i 2008 var Barack Obama sterkt kritisk til president George W. Bush sin krig mot terror. Men som president har Obama selv gått lenger enn sin forgjenger.
Opp mot halvparten av Russlands energi går årlig tapt i lekkasjer, og for å oppfordre til sparing ønsker myndighetene å øke prisene. Det kan gå hardt utover befolkningen.