Samarbeidspartner

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

EU og NATO trår i bena på hverandre på det sikkerhetspolitiske området.

Hva har vannforsyning, veier og strøm med statsdannelse å gjøre? Mye, ifølge forsker.

Polakkene kan være morgendagens pakistanere i Norge.

Målet var å skape demokrati og stabilitet i nabolandene i øst og sør, men det motsatte har skjedd. Forskere mener EU har vært for naive. 

Opp mot halvparten av Russlands energi går årlig tapt i lekkasjer, og for å oppfordre til sparing ønsker myndighetene å øke prisene. Det kan gå hardt utover befolkningen.