Samarbeidspartner

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

– Norge er veldig flinke til å bruke masse penger på å bli ansett som moralsk og troverdig, forteller forsker.

Dreiinga mot Kina har djupare røter enn Ukraina-krisa, ifølgje forskar. – Dette dreier seg meir om at russiske styresmakter ønskjer å utvikle den austlege delen av landet.

Digitaliseringen av fattige land er vel og bra, men fallgruvene den fører med seg får for liten oppmerksomhet, mener forsker.

Kvotering kan ha større effekt enn det vi er klar over. NUPI-forsker har studert verdens mest omfattende politiske kvoteringssystem.

En ny bevegelse har inntatt Frankrike og ligger an til å bli enda sterkere etter valget nå på søndag. Forsker mener Emmanuel Macron vil forsøke å forsterke landets internasjonale rolle som en beskytter av liberale verdier.