Samarbeidspartner

Norsk Romsenter

Nordlysfenomenet Steve ser ut som en lilla bue med nordlys på himmelen. Men hva er det egentlig som forårsaker fenomenet?

Forskere vil bruke satellitter til å måle hvor mye plastsøppel det er i havet.

Satellitter er kanskje noen av de beste instrumentene vi har til å forske på jordas miljø og klima. Men hvordan vet vi at målingene fra høyt i bane over jorda stemmer med virkeligheten?

Både forskere og romfarere vil vite hva som får planter til å vokse best i rommet. På den internasjonale romstasjonen styres planteforsøk av forskere i Norge.

Satellitter hjelper oss til å finne frem i lufta, på havet og på land. Men hva skjer når GPS-en ikke lenger virker som normalt?