Samarbeidspartner

Norsk Polarinstitutt

El Niño er en oppvarming av Stillehavets overflate som skjer hvert tredje til sjuende år. Fenomenet er kjent for å ha effekt på Nord-Amerika og Afrika, men innflytelsen kan faktisk rekke så langt som til Europa.
Unikt materiale om den italienske polfareren Umberto Nobile er nå kommet til Norge via Danmark.
I Tromsø har personer fra anvendte og teoretiske forskningsmiljøer klart å trekke klimaforskningen et skritt videre. Snømåking var den utløsende faktoren.
Europeiske forskere har boret seg nesten til bunns i den 3,3 kilometer tykke isen i Antarktis. Iskjerner skal gi svar på hvordan jordas klima var for 900 000 år siden.
For første gang siden 1992 er det funnet rabies i fjellreven på Svalbard. En av de infiserte revene ble funnet ved Longyearbyen flyplass, ikke langt fra folk.