Samarbeidspartner

Norsk Polarinstitutt

Fjellrev er mer utsatt for miljøgifter i sultperioder enn når det er tilstrekkelig med mat.

Et nært samarbeid mellom jegere, forvaltning og forskning gir klimakunnskap om svalbardreinen.
Forskere har oppdaget et komplekst nettverk med kanaler under den flere hundre meter tykke Fimbulisen i Dronning Maud Land i Antarktis.
Ved hjelp av ørsmå lysloggere avslører forskere reiserutene og vinterplassene til de utrydningstruede sjøfuglene lomvi og polarlomvi.
Kortnebbgåsa øker i antall på Svalbards tundra, og et varmere klima kan forsterke problemet for den sårbare vegetasjonen.