Samarbeidspartner

Norsk Polarinstitutt

I perioden Yngre Dryas falt temperaturene plutselig rundt fem grader i Europa. Så hvorfor smeltet den mektige isbreen på Grønland mer og mer under denne perioden? 

 

Klimaendringene er allerede godt synlige på jordens økosystemer, og naturmiljøet i Arktis er ekstra utsatt, viser en ny studie.  

De nyoppdagede formasjonene kan bidra til å gjøre innlandsisen både tynn og utrygg.

En nyoppdaget kobling mellom ulike varmekilder fører til økt smelting av sommerisen i Arktis.

Tynne isbjørner lagrer mer miljøgifter i kroppen enn tykke og mer velfødte bjørner. Ny forskning viser for første gang sammenheng mellom tilgang på havis, isbjørnens tykkelse og miljøgifter.