Samarbeidspartner

Norsk Polarinstitutt

Nytt fra akademia:

I det arktiske isødet skal skipet la seg fryse inn og drive med isen frem til sommeren. Målet er skaffe til veie ny kunnskap om klimautviklingen i nord.

I perioden Yngre Dryas falt temperaturene plutselig rundt fem grader i Europa. Så hvorfor smeltet den mektige isbreen på Grønland mer og mer under denne perioden? 

 

Bakgrunn:Rovdyr er på toppen av næringskjeden på den arktiske tundra, og dermed gode indikatorer på endringer i økosystemet.  
Migrasjon og overvintringssted kan ha stor betydning for miljøgiftnivåene hos hvitkinngås og kortnebbgås.
Den nye miljøgiften HBCDD bør forbys i hele verden, fastslår en ekspertgruppe. Giften er funnet i isbjørn, polarmåke og polarlomvi på Svalbard.