Samarbeidspartner

Norsk Polarinstitutt

Noen arter, som havsula, trives bedre enn andre i et stadig varmere Arktis. Den karakteristiske pelikanfuglen fra sydligere strøk er nå etablert som en polar art.

Havisen i Arktis smelter tidligere enn før. Dette kan få konsekvenser for sjøfuglene som er avhengig av at algeoppblomstringen skjer i hekkesesongen.

Vingesneglen sliter med å danne skall. Forskere tror årsaken kan være havforsuring.

I perioden Yngre Dryas falt temperaturene plutselig rundt fem grader i Europa. Så hvorfor smeltet den mektige isbreen på Grønland mer og mer under denne perioden? 

 

De nyoppdagede formasjonene kan bidra til å gjøre innlandsisen både tynn og utrygg.