Samarbeidspartner

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Miljøeffektene av oljeboring med vannbasert borevæske er større enn tidligere antatt.
For ti år siden hadde ørreten i Mjøsa verdens høyeste målte nivåer av miljøgiften bromerte flammehemmere. Nå er nivået lavere enn det var før de store utslippene startet på 1990-tallet.
Mer enn 150 tonn Paracet og Ibux havner i avløpsvannet i Norge hvert år. Miljøeffekten av legemidlene er uviss.
Til tross for at kvikksølvutslippene i Europa er betydelig redusert, øker innholdet av kvikksølv i norsk ferskvannsfisk.
Invasjonen av kongekrabben i Finnmark har gitt en betydelig kommersiell fangst. Men krabbene utrydder bestander av bunndyr i sin jakt på mat.