Samarbeidspartner

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Store mengder hybrider mellom laks og aure er oppdaget i noen norske elver. De fleste artshybrider i naturen dør, men avkommet av laks og aure overlever.
Folk bruker ikke det forurensede Sulitjelma-vassdraget til fiske og friluftsliv, selv om fiskebestanden er brukbar og fisken inneholder lave metallnivåer.
40 år gamle observasjoner av tusenbeinkrepsen i sørnorske fjellvann gir ny kunnskap om klimaendringer.
Den lyssky marken gjør livet surt for utrydningstruet norsk ål. Til nå har forskerne vært nødt til å drepe ålen for å finne ninjamarken, men nå har de brukt en mer skånsom metode.
Hubro og kongeørn som er funnet død i norsk natur, har spor av rottegift i leveren.