Samarbeidspartner

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

En ullen algevekst gror over stortare, sukkertare, bløtbunn og til dels ålegras i skjærgård og fjorder på Sørlandet og Vestlandet. Årsaken er ukjent, og konsekvensene kan bli store.

Nesten 90 år med industriaktiviteter i nærområdet setter sine spor. Gunneklevfjorden i Porsgrunn er på bedringens vei, men fremdeles sterkt forurenset.

Varme somre langs kysten er til glede for badelystne nordmenn. For biomangfoldet er det derimot en trussel.

Hvordan forurensende stoffer påvirker miljøet rundt er avhengig av en lang rekke faktorer, slik som vann og næringsstoffers kretsløp, klima og menneskelig inngripen. Å ta høyde for så mange ulike faktorer av ulik størrelse krever komplekse analyser. Møt datasimulatoren INCA.

Innsjøer over hele verden varmes opp av klimaendringene. Det truer ferskvannsforsyningenr og økosystemer, ifølge en studie som spenner over seks kontinenter.