Samarbeidspartner

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Femti år med målinger viser at ferskvannsfisk har mindre kvikksølv i seg enn før. Men kvikksølv som kommer luftveien, er fortsatt et problem.

Spør en forsker:

Kan mikroplast ende opp på middagstallerkenen? Og hvor mye av det finnes i havene våre? Dette vet vi – og dette vet vi ikke om mikroplast.

Korleis kan konsentrasjonen av kvikksølv i torsk auka når det samstundes er mindre utslepp av miljøgifta? No trur forskarar at dei har løysinga på gåta.

Etter årets milde vinter ser det ut til at den fremmede arten stillehavsøsters igjen er på fremmarsj i Oslofjorden. Spis dem! oppfordrer forskerne.

De samme egenskapene som gjorde aktivt kull populært hos hjemmebryggere over det ganske land, kan nå bli utnyttet til restaurering av forurensede havner og industripåvirkede fjordområder.