Samarbeidspartner

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Blåskjel røper nivåa av miljøgifter der dei lever. Men kan blåskjel frå oppdrettsanlegg gjere same nytten?

Femti år med målinger viser at ferskvannsfisk har mindre kvikksølv i seg enn før. Men kvikksølv som kommer luftveien, er fortsatt et problem.

Korleis kan konsentrasjonen av kvikksølv i torsk auka når det samstundes er mindre utslepp av miljøgifta? No trur forskarar at dei har løysinga på gåta.

Når det regner på bilveiene, renner en suppe av veistøv og miljøgifter ned i grøfta. Men hva skjer med dyrelivet der?

Spør en forsker:

Kan mikroplast ende opp på middagstallerkenen? Og hvor mye av det finnes i havene våre? Dette vet vi – og dette vet vi ikke om mikroplast.