Samarbeidspartner

Norsk institutt for skog og landskap

Etter ti år med kartlegging av vegetasjonstypar er grunnlaget lagt for å lage ein arealrekneskap for utmark for Noreg.

Arkitektene ønsker å bygge mer i tre – også i høyden og i urbane strøk. 3D-visualisering kan vise arkitekter og byggherrer hvordan ubehandlet trevirke tar seg ut over tid.

Forholdet mellom mennesker og maur er langt mer sammensatt enn du skulle tro.

Klimaet er i endring, og flere naturkatastrofer vil gi store kostnader for samfunnet. Trær og skog kan påvirke omfanget av disse katastrofene.

Beitene i Lyngen er blant de beste i landet, sier reklamen. Nå gir forskerne dem rett.