Samarbeidspartner

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Radiomerking av viltlevende dyr har de siste 30 årene vært en av de viktigste metodene tilgjengelig for biologer. Metoden gir nødvendig kunnskap for involverte parter og kan bidra til en bærekraftig forvaltning, mener kronikkforfatterne - og tar utgangspunkt i merking av gaupe.
Ti gauper i Nord-Troms og Finnmark er i løpet av de siste fjorten dagene merket med GPS-sendere. Slik skal forskere få mer kunnskap om antallet gauper og om hvordan de jakter på og dreper rein.