Samarbeidspartner

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Tøffere vassdragsregulering setter enda sterkere press på noen av Europas siste, levedyktige stammer av elvemuslinger.
Kunstige overvintringsplasser kan gjøre det lettere for storsalamanderen å overleve den norske vinteren.
Med automatiske viltkameraer håper forskerne å kunne utvikle en ny metode for å tallfeste gaupebestanden og forenkle arbeidet med den årlige gauperegistreringen.
Når jakta på rype blir for omfattende, kan det gå hardt utover neste års bestand. Forskere anbefaler nå at man skyter færre ryper enn det som hittil har vært akseptert.
Stadig flere jakter hjort, men ennå er det rom for flere hjortejegere. Hjortejakt har et stort potensial i framtida, mener forskere.