Samarbeidspartner

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

30 nye sopparter er funnet i edelløvskogen i Sør-Norge.
For første gang på hundre år har et irsk havørnpar fått unger. Ørnene kommer opprinnelig fra Frøya.
Denne mauren er en av mange arter som får sjansen til å prøve seg i norsk natur.
Dette er 14 færre enn året før, og en reduksjon på 29 bjørner sammenlignet med 2010.
Ørret i elva Hemsila i Buskerud endrer ikke oppførsel etter at de blir fanget og slippet ut igjen i elva.