Samarbeidspartner

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Dette er 14 færre enn året før, og en reduksjon på 29 bjørner sammenlignet med 2010.
Ørret i elva Hemsila i Buskerud endrer ikke oppførsel etter at de blir fanget og slippet ut igjen i elva.
Kortnebbgås reduserer grasavlingene med omtrent en fjerdedel.
Buss vil være det beste for både villrein og besøkende til turisthytta Snøheim på Dovrefjell.
Forskere har telt antallet småkryp i en tropisk regnskog. Dermed kan de også svare på spørsmålet: Hvor mange arter finnes det på jorda?