Samarbeidspartner

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

På 1980-tallet tømte jakta fjellheimen for store villreinbukker. Nå er storbukken tilbake – klar for å ofre livet for en ni sekunder lang hyrdestund.

Den fredete elvemuslingen er helt avhengig av ørret eller laks for å bli voksen. Men hvilken av de to artene den velger å haike med er ikke tilfeldig.

Hvis vi ikke gjør noe med lakselusa nå, vil det ikke være fiskbar bestand av sjøørret i Norge om ti år, advarer forsker.  

I 200 år har gullveps voldt ekspertene hodebry. Ved hjelp av DNA-strekkoding har vi nå fått ny innsikt i disse vakre insektenes verden.  

Lindeskogene rundt Oslofjorden bugner i år av noen helt sjeldne sopparter. I år dukket til og med en helt ny type opp, som trolig har ventet i over 6000 år med å vise seg frem.