Samarbeidspartner

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

I 200 år har gullveps voldt ekspertene hodebry. Ved hjelp av DNA-strekkoding har vi nå fått ny innsikt i disse vakre insektenes verden.  

Lindeskogene rundt Oslofjorden bugner i år av noen helt sjeldne sopparter. I år dukket til og med en helt ny type opp, som trolig har ventet i over 6000 år med å vise seg frem. 

For første gang har forskere dokumentert villreinens bevegelser når den er uberørt av mennesker. Filmene viser det indre liv i flokken og hvordan reinen takler selv de tøffeste vinterstormer. 

Skandinavias lange jakttradisjoner har gjort at elgen her til lands har et mildere sinnelag enn sine artsfrender i Nord-Amerika.

Siden 1996 er det erstattet i snitt to til fire ganger flere sauer i året enn det gaupene kan ha drept, viser ny rapport.