Samarbeidspartner

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

I verste fall kan nesten halvparten av humleartene i Europa forsvinne innen 2100. – Heldigvis kan mye gjøres for å bedre situasjonen, sier forsker.

Vi omgir oss med stadig mer kunstig lys nattetid, som ødelegger for mange dyr. – Vi må lyssette byene våre smartere, sier forsker.

Hannjerven har tilbakelagt en rekordlang vandring – fra Tana i Finnmark til Skjåk i Oppland. Dette er den lengste vandringen av en jerv som er registrert noen gang.

Mildere vintre fører til at mange fuglearter endrer trekkmønster, og tar i bruk nye overvintringsområder. Dagens verneområder for fugler tar ikke høyde for de raske endringene.

Varmt og fuktig klima får permafrosten i de unike palsmyrene til å tine. Nå er mange av dem i ferd med å forsvinne for godt.