Samarbeidspartner

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Norske forskere har satt en prislapp på bynaturen for at vi skal forstå hvor uvurderlig den er for oss.

Med analyser av genene kan forskerne avsløre opphavet til laksen. Det sikrer riktig valg av foreldre til fisken som skal settes ut i elvene.

Ikke siden registreringen av bjørn startet, er det registrert færre bjørner i Norge enn i fjor. Men det blir stadig flere hunnbjørner. 

I verste fall kan nesten halvparten av humleartene i Europa forsvinne innen 2100. – Heldigvis kan mye gjøres for å bedre situasjonen, sier forsker.

Vi omgir oss med stadig mer kunstig lys nattetid, som ødelegger for mange dyr. – Vi må lyssette byene våre smartere, sier forsker.