Samarbeidspartner

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Utbygging av veier og boligområder har gjort det vanskeligere for salamanderen å finne egnede plasser å overvintre. En løsning er å innlosjere salamanderen på hotell, nærmere bestemt på salamanderhotell.

I 2015 ble det påvist 128 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser av hår og avføring. Det er det laveste antall bjørner som er registrert i landet siden de landsomfattende innsamlingene startet i 2009.

I motsetning til det man hittil har trodd viser ny forskning at mikroplast ikke er en vesentlig kilde til miljøgifter i havhest. Sjøfugl får i seg det meste av miljøgiftene gjennom maten, konkluderer forskerne.

Nylig ble det gjort et uvanlig funn i en ulvebæsj som skulle til DNA-analyse. I skiten lå en bendelorm på hele én meter.

Få elg- og hjortekalver står igjen uten mor etter at jakta er avsluttet. Ny forskning tyder på at jegerne er flinke til å skyte voksne dyr uten kalver. Regionale forskjeller gjør det likevel viktig å holde fokus på gode jaktholdninger, mener forskere.