Samarbeidspartner

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Nylig ble det gjort et uvanlig funn i en ulvebæsj som skulle til DNA-analyse. I skiten lå en bendelorm på hele én meter.

Få elg- og hjortekalver står igjen uten mor etter at jakta er avsluttet. Ny forskning tyder på at jegerne er flinke til å skyte voksne dyr uten kalver. Regionale forskjeller gjør det likevel viktig å holde fokus på gode jaktholdninger, mener forskere.

Gårder som tar hensyn til pollinerende insekter vil kunne høste mer av markens grøde.

Forskere kartlagt dyrelivet i dammer, tjern og innsjøer over hele landet. Resultatet er intet mindre enn 14 nye norske hoppekrepsarter, flere av dem er også nye for vitenskapen.

Kraftselskap skal sørge for laksen får det like bra som før vassdraget ble regulert, samtidig som de utvider vannkraftverket.