Samarbeidspartner

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Stressnivået hos elefanter som lever utenfor Etosha nasjonalpark i Namibia er høyere enn hos elefanter inne i parken.

Ikke bare trives stingsilda like godt til havs som i innsjøer, spermen dens kan faktisk aktiveres både i saltvann og i ferskvann.

Nett-TV:

Denne animasjonsfilmen forklarer hva som skjer i kroppen til villrein som er smittet av den dødelige sykdommen. 

Forsker Frode Ødegaard fant hele ti nye insektarter denne sommeren. Deriblant en barbarisk kloveps og en snutebille ingen hadde sett på hundre år. 

Eremitten er en av Norges sjeldneste biller, og lever kun i asketrær på Tønsberg gamle kirkegård. For å sikre billens framtid i Norge har forskere nå flyttet seks individer til eikehagen ved Berg fengsel.