Samarbeidspartner

Norges veterinærhøgskole

Forskere har nå funnet ut at det er mulig å begrense forkjølelsessmitte hos kuer.
Svarte flekker i laksefileten skyldes trolig fiskens eget forsvar mot og reparasjon etter kronisk betennelse. Ikke vaksiner, slik man tidligere har trodd.
Influensavirus bor i ville fugler, som ikke blir syke selv. Overvåkning av fuglene gir oss mer kunnskap om virusene og smitteveier.
Mildt høstvær og mye elg betyr gode levekår for hjortelusflua. Mye furu der elgen bor har samme effekt.
Forandringer i klima og miljø er sannsynligvis årsaken til at det er flått på flere steder enn før. Lokalt klima avgjør om flåtten sprer farlige virus.