Samarbeidspartner

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Flomtoppen ved meget store regnskyll kan reduseres med mer enn 50 prosent hvis man bruker grunne blomsterbed som fanger og filtrerer overvann.
FRA ARKIVET:

– Det er fjellet sjølv som fortel oss det, seier NVEs sjefsgeolog Lars Harald Blikra. Auka rørsler, rystelsar og mindre steinsprang eller utfall frå fjellet er signal ekspertane ser etter. Han er oppteken av at folk skal kjenne seg trygge.

Hovedgrunnen til at elver og innsjøer flommer over på Østlandet er ikke lenger at snøen smelter, men at regnet faller. Det er på grunn av varmere og våtere vær.

Hvordan kan fremtidens byer tåle store nedbørmengder? Eksperter tester ut ulike løsninger i sandkassen.

Hva skjer hvis halvparten av alle norske bygg produserer like mye energi som de bruker? Lavere strømpriser, ifølge forsker.