Samarbeidspartner

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I år svømmer laksesmolten ut i havet tolv dager tidligere enn i 1961. Forskere mener det skyldes klimaendringene. 
Vannkraftverkene skader ikke ørreten så lenge de sørger for at riktig mengde vann strømmer gjennom til enhver tid. Det viser ny studie av fire vassdrag i Norge.
Byråkratiet som ble bygd opp rundt tømmer-industrien kan knyttes til toppsjiktet i statsledelsen og dermed Norges selvstendighet, mener forsker. 

Sjøvann og elektriske anlegg er ingen god kombinasjon. Opp mot 2000 norske energianlegg ligger utsatt til når havet stiger.

FRA ARKIVET:

– Det er fjellet sjølv som fortel oss det, seier NVEs sjefsgeolog Lars Harald Blikra. Auka rørsler, rystelsar og mindre steinsprang eller utfall frå fjellet er signal ekspertane ser etter. Han er oppteken av at folk skal kjenne seg trygge.