Samarbeidspartner

Norges musikkhøgskole

Professor og komponist ved Norges musikkhøgskole mener dette er et ukomfortabelt spørsmål, men at vi likevel må stille det.

Anerkjennelse er ekstra viktig for alle som er i sårbare situasjoner, mener professor i musikkterapi. Hun mener vi kan bruke musikk til å anerkjenne: Å lytte til hverandres musikk og bidra til at folk føler seg sett.

MP3-spilleren din kan brukes til å dempe stress og aggresjon.

Uansett hvor umusikalsk du er, så bygger vuggesangen kontakt med barnet ditt. Hvis du er mentalt til stede, vel å merke.  

Den tyske orkesterleiaren Wilhelm Furtwängler var ein omstridt figur. Men sjølv om han blei nytta som eit verktøy for naziregimet, lukkast han med å få fram musikkens venleik som ei kraft for det gode, meiner forskar.