Samarbeidspartner

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Valentinsdagen

Hva skal egentlig til for å få et forhold til å fungere? Når sopp og alger blir til lav, kan de leve sammen i 5000 år før døden skiller dem ad.

«Det grønne skiftet»: Dette sier økonomen

Bør overgangen til bioøkonomi være lynrask, eller vil det være mer fornuftig for økonomi og miljø med en gradvis endring? NMBU-forsker Eirik Romstad vurderer fordeler og ulemper. 

«Det grønne skiftet»: Dette sier utviklingsforskeren

– Skal et grønt skifte være rettferdig og nyttig også for det brede lag av befolkningen i utviklingsland, er det viktig å studere ideene, motivene og drivkreftene bak.

Hittil har forskerne trodd at den massive fjellkjeden har vært en uoverkommelig barriere for Amazonas’ trekkfugler. Men en spesiell flyger forbløffer forskerne.

«Det grønne skiftet»: Dette sier juristen

– Dersom «det grønne skiftet» skal bli realisert, må lovgivningen gi miljøhensynet større gjennomslagskraft overfor andre hensyn, mener jurist.