Samarbeidspartner

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Energieffektiv teknologi er vel og bra, men også forbruket må ned hvis det skal være mulig å nå klimamålene, mener forskerne bak en fersk studie om lavutslippssamfunnet.

Folk som bor tett i byen, er mer fornøyd med det sosiale livet sitt enn de som bor i nabolag med færre folk.

Selv om terapi med dyr kan ha god effekt på pasienten, er det ikke sikkert dyret har det godt. 

Forskere mener gåing til og fra steder i byen er viktig for folkehelsa.

Nett-TV:

Nå skal forskarar rekne seg fram til kva slags mat som er best for fisken. Slik kan dei også spare bruk av forsøksdyr.