Samarbeidspartner

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Menneskelig jakt endrer bjørnenes adferd slik at ungene blir lenger hos mor. Resultatet er at hunnene får færre unger, men blir eldre.

Snyltere gir laven svulster og gjør den til deilig sneglemat.  

Genmodifisert mat i norske butikkhyller kan bli resultatet når Bioteknologirådet vil myke opp genteknologiloven. Mange flere nordmenn vil nå ha GM-mat.

Energieffektiv teknologi er vel og bra, men også forbruket må ned hvis det skal være mulig å nå klimamålene, mener forskerne bak en fersk studie om lavutslippssamfunnet.