Samarbeidspartner

Norges Handelshøyskole

Boligkjøp og oppussing kan slite ut de beste familier. Evnen til å kompromisse er avgjørende for å unngå skilsmisse.
Særpreg og gjestfrihet slår luksus, viser en studie av atmosfæren på norske hoteller.
Aksjefondet som slår børsen ned i støvlene er drømmen formange småsparere. Men meravkastningen i en rekke norske aksjefond skyldes like gjerne flaks som dyktighet, viser doktorgrad.
Bakgrunn:– Miljø er selve kroneksemplet på et område hvor det uregulerte markedet ikke fungerer godt, sier professor emeritus Agnar Sandmo.
Bakgrunn:Då den skandinaviske myntunionen vart inngått på 1870-talet, kunne bankane flytte kapital til nabolanda når etterspørselen der var stor. Men unionen hadde ikkje nokon særleg effekt på handelen mellom dei tre landa.