Samarbeidspartner

Norges Handelshøyskole

Margaret Thatcher får delvis æren for at IT-bransjen er i ferd med å skifte fokus fra selve teknologien til tjenesteleveranser og bedre styring av arbeidsprosessene – såkalt beste praksis.
Medarbeidernes evne til å identifisere og håndtere følelser hos seg selv og andre kan bidra til å bygge tillit i team.
Kvite løgner gir fordelaktige utfall, både for den som lyg, og den som blir loge til. Likevel misliker mange sjølve å fortelje kvite løgner. Men når er vi mest tilbøyelege til å lyge?
– Mange velger omdømmehåndteringen fremfor faktisk å håndtere selve krisen, sier strategiforsker.
Kunder som opplever at et selskap de hører til fusjonerer med et annet selskap, uten av de har ønsket det, reagerer med frustrasjon. Mange avslutte kundeforholdet.