Samarbeidspartner

Norges Handelshøyskole

Overvekt av jenter i ungdomsskoleklasser er positivt for jenters karriere senere i livet, men det slår negativt ut for gutter.
Nordmenn skjuler store inntekter og formuar i utlandet. Nett kven dei er veit forskarane no meir om.
Bakgrunn:Leiarar brukar seg sjølve som modellar for kva medarbeidaren liker når dei, i motivasjonens namn, tek ein kristen frå Vestlandet med på pubrunde.
Det finst inga formell språkutdanning for translatørar. Over 80 prosent av kandidatane stryk på translatøreksamen.
Det er ikke spesielt bekymringsfullt at økonomiske kriser ikke lar seg varsle, mener økonomiprofessor. Det ligger nemlig i finanskrisers natur at de kommer overraskende.