Samarbeidspartner

Norges Handelshøyskole

Du ser kanskje for deg en beskjeden, talltastende gjeng. Men en ny studie tyder på at revisorstudenter er mer utadvendte og sosiale enn andre økonomistudenter.
Norge i 1814 var i økonomisk kaos. Det gjorde grunnlovsfedrene på Eidsvoll noe med.
Risikokapitalister sikrer levedyktige entreprenørselskaper.
En toppleder som omtaler seg som «daglig tjener» er gjort til studieobjekt for forskere ved Norges Handelshøyskole.
Kursstigning som følge av oppkjøpsrykter påvirker ikke salgsprisen på et selskap. Analyser av 6000 oppkjøp viser at tidligere forskning har tatt feil.