Samarbeidspartner

Norges Handelshøyskole

Ukritiske og passive styrer har gitt spillerom for egenrådige ledere. Men nå har eierne begynt å røre på seg. - I dag foregår det utvilsomt en kamp mellom toppleder og eiere, sier B. Espen Eckbo, ekspert på Corporate Governance.
Nabolaget vi vokser opp i har minimal betydning for hvor lang utdanning eller høy lønn vi får som voksne. En viktig årsak er amerikaniseringen av det norske utdanningssystemet, mener NHH-forskere.
En banebrytende studie av bruken av teknologi i lederutvikling er nå i gang. Studien skal dokumentere gjeldende beste praksiser, identifisere endringer og skissere fremtidige trender.
- Før var det slik at lederen visste alt, visste best og ble først informert når noe gikk galt. Den tiden er det definitivt slutt på - og det får konsekvenser, sier seniorkonsulent og fagbokforfatter Arne Selvik.
Pasienter som flytter til et annet sykehus har kortere ventetid og liggetid enn pasienter som velger å bli. Men det er de "lette" pasientene som flytter på seg, ifølge ny forskning fra SNF.