Samarbeidspartner

Norges Geotekniske Institutt

En nyutviklet prøvetaker som består av enkle plaststrimler kan brukes til å måle innholdet av organiske forurensninger i både luft, vann og jord.
Elektromagnetisk teknologi gjør det nå mulig å ”se” gjennom fast fjell. Fjellsiden ovenfor Flåm kan inneholde sprekker som muligens kan føre til skred og flodbølger.
De pågående klimaendringene kommer til å forårsake flere skred. Men menneskenes endrede adferd og bruk av naturen er en større risikofaktor.
Norske forskere har nå fastslått at risikoen for flodbølger er uakseptabelt høy i deler av Sørøst-Asia som tidligere har vært betraktet som trygge.
Bakgrunn:Geoenergi er allerede blitt en utbredt energiform i Norge, men mulighetene er mye større enn det som hittil er realisert, mener forsker.