Samarbeidspartner

Norges Geotekniske Institutt

Forskere har utviklet en ny metode for å måle miljøgifter som lekker ut i vannet fra sjøbunnen.

I 2014 og 2015 fant Miljødirektoratet at miljøgiftnivåene i fisk fra Tyrifjorden var mye høyere enn i fisk fra Mjøsa og Randsfjorden. Hva skyldes det?

Mikroplast er blitt en del av kostholdet til fisk, skalldyr og fugler. Da blir veien kort til vårt eget matfat.

Lydbølger vi ikke hører, skaper også vibrasjoner i tak, vegger og vinduer.

Avfall er en ressurs som kan utnyttes som råmateriale til nye produkter. Problemet er bare at betydelige mengder av dagens avfall inneholder kjemikalier som er giftige for mennesker og miljø.