Samarbeidspartner

Norges geologiske undersøkelse

Mange barnehager i Oslo må redusere nivået av tjærestoffer og bly i jordsmonnet. Samtlige undersøkte barnehager må i tillegg beise trykkimpregnert trevirke i lekeapparatene for å hindre miljøgiften arsen.
I stupbratte Hjelledalen i Stryn gransker forskere sporene av gamle skred. Hva skjer når store mengder jord, snø eller stein raser ned i dalen? Kan det også lære oss noe om skredfaren i framtida?
Jostedalsbreen troner over noen av landets største turistattraksjoner: Norske fjorder og daler trekker turister fra hele verden. Nå skal forskere skaffe oss mer kunnskap om dalførene. Hvor gamle er de egentlig - og hvordan ble de dannet?
Statoil har gjort lovende oljefunn på Linerle-feltet i Norskehavet basert på ny, norsk teknologi. Det unge trondheimsselskapet emgs har åpnet mulighetene for å lete etter olje og gass uten kostbar prøveboring.
Norge er på veg nordover. - Om 50 millioner år ligger Oslo på samme breddegrad som dagens grense mellom Nord-Trøndelag og Nordland, sier forsker Trond H. Torsvik ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).