Samarbeidspartner

Norges geologiske undersøkelse

I løpet av 2007 skal det det ustabile fjellmassivet Åkneset i Møre og Romsdal være satt under konstant operativ overvåking. Millionsatsingen på kartlegging og overvåking av det farlige fjellet i Stranda kommune gir resultater allerede nå.
- Jeg trodde ikke at prosjektet var så stort! Boktrykker og lokalhistoriker Åge Fylling fra Ålesund er overveldet etter møtet med skredforsker Lars Harald Blikra i det stupbratte fjellet Åkneset.
I bygdene rundt Åknes i Møre og Romsdal er det ti til hundre ganger større sannsynlighet for å miste livet i et fjellskred enn i en trafikkulykke. Det ustabile fjellpartiet Åknes blir nå klassifisert som et hundreårsskred.
Jorden fra skorpe til kjerne. En gruppe forskere ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) planlegger et nytt forskningssenter som skal koble viten om bevegelsene i skorpen til det som skjer i Jordens indre.
Slik har du aldri før sett Oslofjorden. Maringeologisk kartlegging avslører undersjøiske ras, forkastninger, forurensing, vrakrester og dype groper med strømmer av gass eller grunnvann.