Samarbeidspartner

Norges geologiske undersøkelse

Forskere undersøker i sommer utbredelsen av miljøgiften PCB i tre bosettinger på Svalbard. Målet er å avdekke lokale kilder til forurensning i det sårbare arktiske landskapet.
Melhus i Sør-Trøndelag har vært rystet av en rekke historiske leirskred. Både sør, vest og nord for bygdas sentrum er det påvist store groper og tykke lag av skredmasser etter det som må ha vært enorme, og ganske sikkert dødelige, skred.
De vil dypere ned i urtiden. Forskerne Victor A. Melezhik (bildet) og Aivo Lepland skal bore seg inn i 2,5 til 2 milliarder år gamle bergarter i Russland. De jakter på samspillet i de geologiske prosessene som skapte den moderne Jorden.
Målinger fra helikopter avdekker høy radioaktiv stråling fra de vulkanske bergartene i deler av Fensfeltet i Telemark. Målingene gir et grunnlag for å vurdere eventuell helsefare for folk som er bosatt i området, mener NGU-forskere.
Midt under siste istid smeltet enorme isdekker. Landområder som hadde vært presset ned av isen ble oversvømt. Havet steg svært raskt. I elvedaler i Nordvest-Russland nådde havet 200-300 kilometer lenger inn i landet enn i dag.