Samarbeidspartner

Norges geologiske undersøkelse

I siste istid demte isen opp enorme innsjøer i Russland. Flere ganger var dreneringssystemet snudd og elvene rant sørover. Nå studerer forskere hva som skjedde da isen smeltet, og innsjøene tappet voldsomme mengder ferskvann ut i polhavet.
Den norske bergindustrien omsatte mineralske råstoffer for hele 9,1 milliarder kroner i fjor. 61 prosent av produksjonen endte utenlands.
Forskere undersøker i sommer utbredelsen av miljøgiften PCB i tre bosettinger på Svalbard. Målet er å avdekke lokale kilder til forurensning i det sårbare arktiske landskapet.
Melhus i Sør-Trøndelag har vært rystet av en rekke historiske leirskred. Både sør, vest og nord for bygdas sentrum er det påvist store groper og tykke lag av skredmasser etter det som må ha vært enorme, og ganske sikkert dødelige, skred.
De vil dypere ned i urtiden. Forskerne Victor A. Melezhik (bildet) og Aivo Lepland skal bore seg inn i 2,5 til 2 milliarder år gamle bergarter i Russland. De jakter på samspillet i de geologiske prosessene som skapte den moderne Jorden.