Samarbeidspartner

Norges geologiske undersøkelse

Ny kartlegging tyder på at polisen i Nordishavet var kraftig redusert for 6000-7000 år siden. I perioder kan Polhavet mer eller mindre ha vært isfritt.
I bunnen av det som må ha vært en av verdens største innsjøer, avdekker geologene istidshistorien.
Norsk bergindustri omsatte i fjor mineralske råstoffer for 10,4 milliarder kroner. Eksportverdien har økt med 500 millioner på bare ett år.
De forurensede massene som er ført ned på dypet ved Malmøykalven i indre Oslofjord, holder seg på plass. Det viser ny kartlegging.
Den norske kontinentalsokkelen er mer fargerik og spennende enn man skulle tro ved første øyekast. Utenfor Troms er det funnet nye korallrev.