Samarbeidspartner

Norges geologiske undersøkelse

Norsk bergindustri omsatte i fjor mineralske råstoffer for 10,4 milliarder kroner. Eksportverdien har økt med 500 millioner på bare ett år.
De forurensede massene som er ført ned på dypet ved Malmøykalven i indre Oslofjord, holder seg på plass. Det viser ny kartlegging.
Den norske kontinentalsokkelen er mer fargerik og spennende enn man skulle tro ved første øyekast. Utenfor Troms er det funnet nye korallrev.
Med undervannskamera finner forskere nå nye naturtyper over 1000 meter ned i Barentshavet.
På paradiset Seychellene leter norske geologer etter det helvetet som kan ha utslettet dinosaurene.